Werken op hoogte... We doen het veilig of we doen het niet !

 Veiligheid moet je communiceren

 
 Bewustwording
 
 
 
Jaarlijks keuren van uw valbeveiliging

Het is bij wet verplicht om arbeidsmiddelen, die zijn voorzien van CE keurmerk, zoals PBM’s jaarlijks te keuren.

De Europese regelgeving NEN-EN 365 schrijft voor om permanente valbeveiliging periodiek te keuren. Dit kan tevens een voorwaarde zijn van uw verzekeringsmaatschappij, bij het indienen van een claim. Ook fabrikanten van veiligheidssystemen adviseren/ kunnen eisen hun kabelsystemen en ankerpunten jaarlijks te keuren voor de garantiebepaling.

Dakenaudit kan het keuren van de valbeveiliging, PBM’s en arbeidsmiddelen voor u verzorgen.