Over daken ...


Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen 2018
 
De Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen, uitgave 2018 is samengesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van stuurgroep Technische Zaken VEBIDAK, technische commissie ... lees het hele bericht >
 

Arbouw voor gezond en veilg werken

Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. Binnen Arbouw participeren ...  lees het hele bericht > 
 

NEN 6050  Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan daken

De dakenbranche heeft overeenstemming bereikt. De partijen die betrokken zijn bij het realiseren en onderhouden van hoofdzakelijk platte daken ... lees het hele bericht > 


Platte daken "watereraccumulatie-proof "
 
Gemeente en overheden blijken nog niet gereed met de controle van platte daken op het fenomeen wateraccumulatie. Het is zorgelijk dat de risico’s ... lees het hele bericht >