Conditiemeten ... als u echt iets van uw dak wil weten

Voor efficiënt onderhoud en dakenbeheer is het belangrijk te weten in welke conditie uw daken verkeren.

Net zoals u voor uw eigen gezondheid geregeld naar uw huisarts gaat om uw lichamelijke conditie te laten controleren, is er voor daken ook een betrouwbare manier om de conditie te bepalen ... conditiemeten volgens NEN 2767.

Conditiemeten volgens NEN 2767 is een gestandaardiseerde methode, om op een persoonsonafhankelijke en objectieve wijze de conditie van onroerend goed vast te leggen. Voor alle onderhoudsgevoelige elementen wordt een conditie voor onderhoud bepaald, hierin worden gebreken die onderhoud behoeven gedetailleerd geregistreerd. Per gebrek wordt de omvang, intensiteit en de geldende typering vastgelegd, de conditiescore wordt weergegeven in een zespuntenschaal.

De conditiemetingen worden opgeslagen in een soepele betrouwbare digitale database die, voor de daken van al uw projecten, een duidelijk inzicht geeft in de conditie en de te verwachten levensduur.

Een overzicht waarin de constructieve dakopbouw, dikte en type van de aanwezige isolatie, de oppervlaktes, lopende meters randwerk evenals aantallen van ontluchtingen en dakdetails per dakvlak zijn opgenomen.

De rapportages zijn zeer gedetailleerd, overzichtelijk en ondersteund met duidelijke teksten en foto’s.

Zo kunt u overal en altijd via Internet een inzicht hebben en houden in de conditie van uw daken.