Uitleg Conditiescore - Zespuntenschaal

Conditie 1
Onderhoudstoestand UITSTEKEND, levensduurverwachting > 10 jaar
Nieuwbouw kwaliteit op basis van een gedegen ontwerp, uitvoering en materiaalkeuze. Zeer incidenteel kan een gebrek worden aangetroffen, veroorzaakt door een calamiteit, bijvoorbeeld vandalisme maar zeker niet als gevolg van veroudering.
Conditie 2
Onderhoudstoestand GOED, levensduurverwachting 8 jaar - 10 jaar
Invloeden vanuit gebruik, weer en wind manifesteren zich hoogstens in geringe mate. De primaire functie-vervulling is zonder meer gewaarborgd
Conditie 3 Onderhoudstoestand REDELIJK, levensduurverwachting 5 jaar - 8 jaar
Invloeden vanuit gebruik, weer en wind manifesteren zich in de eerste echte gebreken, zoals plaatselijke scheurvorming, corrosie e.d. Het verouderingsproces is over de hele linie duidelijk op gang gekomen. Incidenteel kan een verstoring van de primaire functie optreden.
Conditie 4 Onderhoudstoestand MATIG, levensduurverwachting 3 jaar - 5 jaar
Het verouderingsproces heeft het bouwdeel duidelijk in zijn greep. De beste tijd is voorbij, het einde nadert.
Storingen in de functievervulling komen plaatselijk voor en/of zijn reeds meerdere malen voorgekomen.
Conditie 5
Onderhoudstoestand SLECHT, levensduurverwachting 1 jaar - 3 jaar
Het verouderingsproces is min of meer onontkoombaar geworden. Regelmatig worden ernstige gebreken aangetroffen. De primaire functievervulling is niet meer gewaarborgd. Het bouwdeel heeft het einde van de levensduur bereikt.
Conditie 6 Onderhoudstoestand ZEER SLECHT, levensduurverwachting geen
Het verouderingsproces is dusdanig vergevorderd dat er geen sprake meer is van functievervulling.
< terug naar vorige pagina